Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Petr Koten provozovatel obchodu (eshopu) privesky-klice.cz., se sídlem Vítov 16, 27401, IČO: 66320984 je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským úřadem Slaný, Odbor obecní živnostenský úřad 27401 Slaný, Velvarská 136.

Vážený zákazníku;

Dnem 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Povinností správce osobních údajů, v daném případě naší firmy, je informovat subjekty osobních údajů, tedy Vás, naše zákazníky, o zpracování Vašich osobních údajů a právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů máte.
Vaše osobní údaje jsme získali na základě Vaší objednávky. Dále je zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění objednávky. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu plynutí záruční doby a dále dle zákona o účetnictví. Po tuto dobu Vám budeme, pokud to výslovně nezakážete, zasílat informace o novinkách a službách našeho obchodu.
Vaše osobní údaje bez Vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému než našim zaměstnancům, případně kooperujícím dodavatelům nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich ochranu před možným zneužitím.
Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.
Máte právo požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na opravu Vašich osobních údajů pokud jsou nesprávné či neúplné, máte omezené právo na výmaz osobních údajů či právo vznést námitku proti jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které nespadají pod zákonné zpracování.
Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, kde můžete případně uplatnit stížnost, pokud s naším postupem budete nespokojeni.

Přihlášení